Holstad Volley

Priser

Priser
 • Årskontingent
 • Treningsavgift
 • Spillerlisens
 • Passasjersatser
 • Klubbtøy


Årskontingent

Årskontingenten er pålydende 250 kr. Den følger kalenderåret og betales fra det året man blir medlem.


Treningsavgift 1. halvår 2023

Treningsavgiften følger sesongen, som et skoleår.

For Diamantvolley er det ingen treningsavgift.

For knøttene (1. klasse) er den pålydende 50 kr.

For mini er den pålydende 800 kr.

For aldersbestemte fra U15 til U19 og 5. og 4. divisjon er den pålydende 1100 kr.

For 3. divisjon og høyere divisjoner er den pålydende1300 kr.


Det praktiseres ikke søskenrabatt.

Det sendes ut en faktura for (halv) treningsavgift for høstsesongen og en faktura for (halv) treningsavgift for vårsesongen.

Treningsavgiften dekker påmelding til alle turneringer og honorar til trenere.


Spillerlisens

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Lisensen er en aktivitetsavgift som gir NVBF viktige inntekter i tillegg til å dekke forsikringspremien for våre deltakere. Klubben har ingen forsikringsordning, så lisens må betales selv om man kun er med på treninger.

Lisensen har to varianter, ordinær og pluss. Plusslisens gir spilleren en utvidet forsikring ved skade. Den gir rett til raskere oppstart av behandling, samt høyere dekning av utgifter til utredning, behandling og eventuell operasjon. Mer om plusslisens her.

For dere som skal betale lisens for siste halvår av sesongen er prisen redusert.

Lisenskategori Pris Pluss (+) Engangslisens
Gjelder for
Elite 1700,- 2100,- Mizunoligaen og 1. divisjon - uavhengig av alder
Senior 1100,- 1500,- 550,- Født 2004 eller tidligere
Junior 900,- 1300,- 450,- Født fra 2005 til 2008
U13 300,- 150,- Født 2009 og senere
Trygg på trening/dommer/trener/sittevolleyball 300,- Trygg på trening, sittevolleyball, trener, dommer
Lag mini/teen 1200,- Betalt av klubben


Elite – Gjelder for 1.divisjon og Mizunoligaen, uavhengig av alder på spiller.

Senior – For spillere i lavere divisjoner, født før 2004.

Junior – For spillere i lavere divisjoner, født i 2005 til og med 2008.

U13 – For spillere født fra 2009 og senere. U13-spillere som deltar i ungdomsserie U15/U17 må ha personlig lisens.

Trygg på trening/trener/dommer – Gjelder for følgende: trygg på trening, trenerlisens, dommerlisens og sittevolleyball-lisens.

Lag mini/teen – Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Laglisens løses av klubb.

MERK: Lisens skal betales online via Min Idrett. Men husk å melde deg inn i klubben om du ikke har gjort det fra før. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr.

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Finner du ikke en lisens under din bruker på Min Idrett, kontakt Hildegunn via post@holstadvolley.com.


Passasjeresatser

Holstad Volley oppfordrer passasjerer til å betale kjøregodtgjørelse til sjåfører.

Forslag til satser er som følger per tur:

 • Asker 50,-
 • Askim 50,-
 • Halden 75,-
 • Hønefoss 100,-
 • Moss 50,-
 • Oslo 50,-
 • Skjeberg 75,-
 • Tønsberg 100,- + ferge om det benyttes
 • Skreia 180,-
 • Lillehammer 250 kr

I praksis betyr dette at dersom en spiller sitter på til turnering i Askim så betaler man 50,- til sjåføren med mindre noe annet er avtalt. Det betales per tur, da det ofte er ulike sjåfører til og fra.


Holstad Volley
Postboks 151
1431 Ås

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift